Renessanssin musiikki (n. 1400-1600)

Renessanssi

 • Renessanssi oli uusi tyylikausi Euroopassa, kun siirrytiin keskiajalta uuteen aikaan

  • Uusi suuntaus näkyi mm. musiikissa, kuvataiteessa ja kirjallisuudessa

  • Muutos ei tapahtunut minään tiettynä vuotena vaan pidemmän ajanjakson aikana

 • Renessanssin aikaan ihailtiin antiikkia, ja pidettiin "pimeää" keskiaikaa huonona

 • Ihanteena oli olla yleisnero, Uomo Universale

  • Esim. Leonardo da Vinci oli kaiken muun osaamansa lisäksi myös muusikko

 • Painokone keksittiin, ja myös maallisista lauluista alettiin tehdä enemmän nuotteja

Renessanssin musiikki

 • Harmoniakäsitys laajeni. Terssien käyttö harmoniassa yleistyi eikä niitä pidetty enää riitasointuina.

 • Musiikin teoria kehittyi ja musiikista tuli entistä monimutkaisempaa

 • Polyfonia = eri äänien itsenäisyys lisääntyi kuoromusiikissa

 • Nuotteja alkoivat käyttää myös amatöörit.


 • Soittimien määrä orkestereissa lisääntyi

  • Soittimet jaoteltiin soitinperheisiin

 • Uusia instrumentaalimusiikin muotoja kehittyi: muunnelma, preludi, fantasia, toccata, ricercar ja sonaatti.

 • Kirkollisia sävellysmuotoja messu ja motetti

Renessanssin soittimia

Viola da Gamba

Luuttu (kielten määrä lisääntyi)

Cembalo

Urut

Nokkahuilu

Krumhorn

Missa Prolationum – Kyrie

Johannes Ockeghem

(1400-luvun lopulta)

Giovanni Pierluigi da Palestrina eli "musiikin ruhtinas" vei huippuunsa renessanssiajan kirkkomusiikin. Hän sävelsi 104 messua ja 250 motettia

Orlando di Lasso oli renessanssiajan tuotteliaimpia säveltäjiä. Hänen teoksiinsa sisältyy 530 motettia, 175 italialaista madrigaalia ja villanellaa, 150 ranskalaista chansonia ja 90 saksalaista liediä