Musiikki ennen keskiaikaa

Kivikaudesta ajanlaskun alkuun

  • Luultavasti ensimmäinen tapa musisoida on ollut tuottaa ääniä suulla ja keholla.

  • Vanhimmat tunnetut soittimet ovat luusta tehtyjä huiluja. Myös erilaiset rummut ja torvet ovat olleet pitkään käytössä.

  • Kielisoittimista jonkinlaisia harppuja on ollut jo pitkään. Koska soittimet on tehty puusta, ne eivät ole säilyneet meidän päiviimme. Niiden kuvia on löytynyt vuodelta 2500 eaa. Egyptistä, ja harppu soittimena mainitaan jo Raamatun alkulehdillä.

  • Länsimaisen musiikinteorian perusta luotiin antiikin aikana. Kreikkalainen matemaatikko Pythagoras kehitti noin 550 eaa. viritysjärjestelmän, joka on pohjana nykyisille järjestelmille.

  • Joitain katkelmia antiikin musiikista nuottikirjoituksena on säilynyt nykyaikaan asti. Musiikista ei kuitenkaan tiedetä paljoakaan, koska nuottilöydöt ovat erittäin harvinaisia.

Astiahuilut

Astiahuilujen idea oli tunnettu jo kivikaudella. Niitä on käytetty korkeakulttuureissa kaikkialla maailmassa.

Sama äänenmuodostumisen tapa toteutuu myös viheltäessä.

Suomalaisille tutuin astiahuilu on perinteinen kukkopilli.

Keraamisen astiahuilun idea tuli Eurooppaan 1500-luvulla. Siitä jalostui 1800-luvulla italiassa okariina.


Rakenna oma astiahuilu sählypallosta!

Hedelmistä tehtyjä astiahuiluja